Hướng dẫn chọn size

                         I) THÔNG TIN THAM KHẢO CHỌN SIZE CHO BÉ (ÁO , ĐẦM)

 

 Tuổi Size Chiều cao Cân nặng
 3-4 3T 35-38 inches 29-34 lbs
(89-97 cm) (13-15 kgs)
 4-5 4T 38-41 inches 34-38 lbs
(97-104 cm) (15-17 kgs)
 5-6 5T 41-44 inches 38-43 lbs
(104-112 cm) (17-19 kgs)
 6-7 6T 44-47 inches 43-48 lbs
(112-119 cm) (19-22 kgs)
 7-8 7T 47-50 inches 48-55 lbs
(119-127 cm) (22-25 kgs)
 8-9 8T 50-53 inches 55-65 lbs
(127-135 cm) (25-29 kgs)
 9-10 10T 53-56 inches 65-73 lbs
(135-142 cm) (29-33 kgs)
 10-12 12T 56-59 inches 73-83 lbs
(142-150 cm) (33-37 kgs)
 12-14 14T 59-61 inches 83-98 lbs
(150-155 cm) (37-44 kgs)
15-16 16T 61-63 inches 98-102 lbs
(155-160 cm) (44-48 kgs)

 

 

                          II) THÔNG TIN THAM KHẢO CHỌN SIZE CHO BÉ (ĐỒ BỘ, QUẦN, CHÂN VÁY)

 

 Tuổi Size Chiều cao Cân nặng Eo quần
 3-4 3T 35-38 inches 29-34 lbs 21 inches
(89-97 cm) (13-15 kgs) (53 cm)
 4-5 4T 38-41 inches 34-38 lbs 21.5 inches
(97-104 cm) (15-17 kgs) (55 cm)
 5-6 5T 41-44 inches 38-43 lbs 22 inches
(104-112 cm) (17-19 kgs) (56 cm)
 6-7 6T 44-47 inches 43-48 lbs 22.5 inches
(112-119 cm) (19-22 kgs) (57 cm)
 7-8 7T 47-50 inches 48-55 lbs 23 inches
(119-127 cm) (22-25 kgs) (58 cm)
 8-9 8T 50-53 inches 55-65 lbs 23.5 inches
(127-135 cm) (25-29 kgs) (60 cm)
 9-10 10T 53-56 inches 65-73 lbs 24 inches
(135-142 cm) (29-33 kgs) (61 cm)
 10-12 12T 56-59 inches 73-83 lbs 25 inches
(142-150 cm) (33-37 kgs) (64 cm)
 12-14 14T 59-61 inches 83-98 lbs 27 inches
(150-155 cm) (37-44 kgs) (69 cm)
15-16 16T 61-63 inches 98-102 lbs 29 inches
(155-160 cm) (44-48 kgs) (74 cm)